Κατεβάστε την αίτηση

Απαραίτητη προϋπόθεση για τους υποψήφιους είναι:

 

  • Να έχει συμπληρωθεί το 18ο έτος ηλικίας.
  • Να έχει εκδοθεί ο Αριθμός Φορολογικού Μητρώου (Α.Φ.Μ.).
  • Να γνωρίζει κολύμβηση.
  • Να έχει λάβει, υποχρεωτικά, θεωρητική και πρακτική εκπαίδευση δώδεκα (12) τουλάχιστον ωρών. Έξι (6) θεωρητικών και έξι (6) πρακτικών.
 
 

Χρειαζόμαστε:

 

  • Δύο (2) πρόσφατες έγχρωμες φωτογραφίες μεγέθους ταυτότητας.
  • Αντίστοιχο ψηφιακό αρχείο (των παραπάνω φωτογραφιών) σε υψηλή ανάλυση 300 dpi και μέγεθος 450p x 522p, σε CD-ROM το οποίο θα δοθεί στο λιμεναρχείο.
  • Αστυνομική ταυτότητα φωτοτυπία και από τις δύο όψεις.
  • Δίπλωμα αυτοκινήτου φωτοτυπία και από τις δύο όψεις (σε περίπτωση που δεν υπάρχει προσκομίζεται βεβαίωση από παθολόγο και οφθαλμίατρο).
 
 
αίθουσα-διδασκαλίας